Home > Malerei & Grafik > Seite 3

ein Fremder…

Xao xác gió trên thân cành vừa gẫy
cánh chim non loạn nhịp với ngày
trước cạm bẫy oai hùng bừng thức dậy
ngày trở mình chìm tiếng nắng đang loang

Vân Anh.

ein Fremder... Öl auf Leinwwand - 2013-

ein Fremder… Öl auf Leinwwand – 2013-

Sturm…

 

Sturm - Öl auf Leinwand - 2013

Sturm – Öl auf Leinwand – 2013

 

đi…

Öl auf Leinwand - 2015  20x30cm

Öl auf Leinwand – 2015
20x30cm