Home > Fotografie > Giống như con sóng

Giống như con sóng

 

Wie eine Welle

Wie eine Welle, die vom Schaum gekränzt
Aus blauer Flut sich voll Verlangen reckt
Und müd und schön im großen Meer verglänzt –

Wie eine Wolke, die im leisen Wind
Hinsegelnd aller Pilger Sehnsucht weckt
Und blaß und silbern in den Tag verrinnt –
Und wie ein Lied am heißen Staßenrand
Fremdtönig klingt mit wunderlichen Reim
Und dir das Herz entführt weit über Land –
So weht mein Leben flüchtig durch die Zeit,
Ist bald vertönt und mündet doch geheim
Ins Reich der Sehnsucht und der Ewigkeit.
Hermann Hesse – Mai 1901 

 
 
Như con sóng bị giam trong vòng  bọt trắng 
dội từ lòng thủy triều  xanh  khao khát vươn mình 
Mệt nhoài và lộng lẫy, lấp lánh  lòng biển rộng 
Như một đám mây, như một làn gió nhẹ 
căng cánh buồm nhớ thương đánh thức  kẻ hành hương 
bóng tối  và hào quang  tan vào ngày nhớ
Và như bản hành ca  cất lên bên lề đường oi bức
Mang thanh âm  lạ kỳ ngân giai điệu thoát tục
Và trái tim ắp đầy cất cánh 
mang cuộc đời tôi bay qua mọi  thời gian 
buông nấc bậc âm  đậu thềm bí mật
nơi thánh đường của khát khao và vĩnh hằng
Tháng năm 1901
 
Vân Anh Wendler dịch  Hermann Hesse