Home > Foto > Buông bỏ – Loslassen – Osho

Buông bỏ – Loslassen – Osho

BUÔNG BỎ

Sự thấu hiểu sâu sắc rằng chúng ta chỉ là một phần của những tồn tại chính là sự buông bỏ. Bản ngã cái tôi của mỗi con người , luôn là một phần trong ta mà chúng ta không bao giờ có thể tách mình ra khỏi nó được hoàn toàn. chúng ta là một trong tất cả. Và tất cả rộng lớn mênh mông vô tận.

Sự thấu hiểu này của bạn sẽ giúp đỡ bạn, có thể sử dụng toàn năng của mình đi trên mọi con đường. Không có sự toàn năng nào có thể tách rời khỏi đích. Và sự toàn năng khôngcó mục đích. Nó chẳng thuộc về đâu cả.

Khi bạn hiểu về sự buông bỏ , thì điều ấy giúp cho bạn nhận ra sự có mặt khoảnh khắc này hiện tại, và bạn không còn phụ thuộc vào một cái đích , một ý tưởng thành tích, một xung đột, nỗ lực , hay đấu tranh nào cả. Vì bạn biết rằng đó chỉ là điều ngớ ngẩn để chiến đầu với chính bản thân mình.

Vân Anh Wendler dịch Osho Beyond Psychology Talk 14

LOSLASSEN
Loslassen ist ein tiefes Verständnis davon, dass wir Teil einer Existenz sind. Wir können es uns nicht leisten, abgetrennte Egos zu sein, wir sind eins mit allem. Und das All ist riesengroß, unermesslich.

Dein Verständnis wird dir helfen, mit dem Ganzen zu gehen, wohin es auch geht. Du hast kein vom Ganzen getrenntes Ziel, und das Ganze hat kein Ziel. Es geht nirgendwo hin.

Wenn du Loslassen verstehst, hilft dir das, einfach hier zu sein, ohne irgendwelche Ziele, ohne eine Idee von Leistung, ohne einen Konflikt, Anstrengung oder Kampf. Du weißt, dass es einfach töricht ist mit dir selbst zu kämpfen.

Osho, Beyond Psychology, Talk 14