Home > Foto > Có những người

Có những người

Có những người khi gặp gỡ từ trong ta xuất hiện Một Tình Yêu,  mà ta trước đó ta  không hề biết sự có mặt của  Tình Yêu ấy,

Có người khi gặp gỡ, từ trong ta  bung nở những vết thương , mà trong lòng ta từng nghĩ tổn thương ấy  đã qua lâu rồi .

Có những cuộc gặp gỡ, chúng thay đổi cả  cuộc đời của chúng ta. Mà đôi khi ta chỉ mới nhận ra sau môt thời gian dài, khi tất cả đã ra đi.
Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ là lý do để chúng ta nhìn lại thế giới trong bản thân mình, tất cả mọi người quanh ta,  sự hiện diện hay vắng mặt của họ có ý nghĩa gì, là gì  với cuộc đời  của bạn.
Chỉ riêng ĐƯỢC SỐNG như thế thôi cũng đã đủ  để nói lời  CẢM ƠN
Đúng nghĩa của nó   là : một cuộc gặp gỡ   dù thật đáng yêu hay hay đầy đau đớn. Tất cả đều chính là một món quà của thế gian này.

Vân Anh Wendler dịch   – © M. Bauer –

Es gibt Menschen, die bringen unsere Liebe hervor,
von der wir nicht einmal wussten. 
Es gibt Menschen,
die bringen unsere alten Wunden hervor, von denen
wir dachten sie seien längst geschlossen.
Es gibt Begegnungen, die unser ganzes Leben
verändern und oft merken wir es erst lange,
nachdem sie verklungen sind.
Grund genug, einmal zu betrachten, was die
Menschen in deinem Umfeld in dir auslösen
und was ihre An- oder Abwesenheit in deinem
Leben bedeutet. 
Grund genug auch, DANKE
zu sagen. Tiefe Begegnungen, so lieblich oder
schmerzvoll sie sind, sind ein Geschenk.

– © M. Bauer –