Home > Foto > Ngủ trên vai người…

Ngủ trên vai người…

 

Có một mùa thu
ngủ trên bờ  vai
của người viễn xứ
Nơi chiếc lá
con thuyền lặng lẽ
trôi

vào khuông ngực bầu trời
phiêu lãng
Trò trốn tìm
thế gian
quá khứ, tương lai, hiện tại
trở về
một lần, hai lần
trăm lần
ngàn lần,
bay qua chiếc bóng
của mình
Lòng can đảm
trong căn phòng
trái tim
mở cửa.
Giương cung
mũi tên lửa
thần mặt trời
xuyên qua  đêm đông
hồn người
 ấm lại
Có một mùa thu
ngủ trong căn phòng
trải dầy xác lá
Niềm tin
yêu thương
tự do
bật mầm
tỉnh giấc.

27.11.2018
Vân Anh