Home > Allgemein @vi > trong gió

trong gió

Trong tiếng hú hoang dã

vọng vào đáy vực

đậu và lăn biệt từ trên cánh một loài hoa bất tử

giọt giọt rơi

tan vào quá khứ

tầng tầng chất

che mờ dấu vết

Tùng khoảnh khắc có mặt

từng khoảnh khắc ra đi

Chỉ có gió lang thang

Bay từ quá khứ

bước vào hiện tại

chào đón mặt trời…

01.12.2018

Vân Anh